Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver

Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • Takeyashiki Jizai Okimono KAIYODO 15th Century Gothic Field Armor Silver
 • $101.00

None Scale 14.7cm
PVC & ABC
15 - Joints Used: x14 (4mm x 2, 6mm x 5, 8mm x 5, 10mm x 2)
Item Code : KT-021
© 竹谷隆之・山口隆/KAIYODO
 • UPC: 4537807120298
 • Release Date: 2018-10
 • Pre-Order Deadline: 2018-06-12

Added to cart

c