Oshi no Ko KADOKAWA Mini Bromide Collection(1 random)

Oshi no Ko KADOKAWA Mini Bromide Collection(1 random)

  • $8.00

(box × 11 pieces)
Oshi no Ko
©Aka Akasaka x Mengo Yokoyari/Shueisha, Oshi no Ko Production Committee

Release Date: 2023-09
Pre-Order Deadline: 2023-06-04
  • UPC: 4935228848164

Added to cart

c