Oshi no Ko Canaria Koromania 05 Aqua

Oshi no Ko Canaria Koromania 05 Aqua

  • Oshi no Ko Canaria Koromania 05 Aqua
  • Oshi no Ko Canaria Koromania 05 Aqua
  • $15.00

Oshi no Ko
©Aka Akasaka x Mengo Yokoyari/Shueisha, Oshi no Ko Production Committee

Release Date: 2023-08
Pre-Order Deadline: 2023-05-30
  • UPC: 4562480357235

Added to cart

c