NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)

NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)

 • NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)
 • NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)
 • NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)
 • NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)
 • NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)
 • NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)
 • NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)
 • NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)
 • NARUTO -Shippuden- S.H.Figuarts Hatake Kakashi -Yumei Todoroku Sharingan no Eiyu-(JP)
 • $150.00

LIMIT 1
NARUTO -Shippuden- 
© Masashi Kishimoto Scott/Shueisha, TV Tokyo, Pierrot
Release Date: 2023-02
Pre-Order Deadline: 2021-07-08
 • UPC: 4573102634511

Added to cart

c