Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)

Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • Kimetsu no Yaiba ESTREAM Korokotto vol.2 Complete BOX (1 Random Blind Box)
 • $16.00

(All 9 types can be collected by purchasing 1 BOX)
Approx. W65mm x H70mm
Set Contents
Yoshio Tomioka, shinobu kocho, Anjuro Komado, Tengen Uzui, Mitsuri Kanroji, Muichiro Tokito, Gyomei Himejima, Obanai Iguro, Sanemi Shinazugawa
Magnet, Fabric: Plush Boa, Nylex / Batting: Silicone Cotton
Kimetsu no Yaiba
© 吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

Release Date: 2020-10
Pre-Order Deadline: 2020-06-01
 • UPC: 4580086813009

Added to cart

c