Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”

Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”

 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • Jujutsu Kaisen FURYU Satoru Gojo “MAPPA SHOWCASE”
 • $430.00

PVC, ABS
1/7 24.0 cm
Jujutsu Kaisen
© Gege Akutami/Shueisha, JUJUTSU KAISEN Project
Release Date: 2022-04
Pre-Order Deadline: 2021-08-19
 • UPC: 4589584952692

Added to cart

c