Anenarumono DRAGON TOY Chiyo

Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • Anenarumono DRAGON TOY Chiyo
 • $225.00

PVC
1/6 29.0 cm
Main figure / face part / Base
Anenarumono
© IIDA POCHI. / TEKIRI STUDIO 2018
 • UPC: 4571467860804
 • Release Date: 2019-07
 • Pre-Order Deadline: 2019-02-18

Added to cart

c